Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Standardy ochrony małoletnich przed krzywdzeniem w Przedszkolu Publicznym nr 1 im. Gromadki Misia Uszatka w Radlinie

Standardy ochrony małoletnich przed krzywdzeniem w Przedszkolu Publicznym nr 1 im. Gromadki Misia Uszatka w Radlinie

Drodzy rodzice!


W dniu 15 lutego 2024 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r., poz. 1606), które nakładają między innymi na jednostki systemu oświaty obowiązek
wprowadzenia Standardów ochrony małoletnich, które dotyczą wszystkich pracowników oświaty, rodziców oraz wychowanków. Znowelizowane przepisy mają na celu zwiększenie ochrony małoletnich, którzy stali się ofiarami przemocy.


Polska procedura karna nakłada obowiązek zawiadomienia organów ścigania o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu. W tym celu w kodeksie postępowania karnego został wprowadzony zapis dotyczący społecznego obowiązku zawiadomienia o przestępstwie
(art. 304 § 1 k.p.k.). Zgodnie z tym, każdy kto dowiedział się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, ma obowiązek zawiadomić o tym fakcie prokuratora lub policję. Oznacza to, że nie tylko pokrzywdzony lub bezpośredni świadek przestępstwa, ale każda
osoba dysponująca informacjami na temat popełnienia przestępstwa powinna zawiadomić o tym organy ścigania.


W naszym przedszkolu został wprowadzony dokument Standardy ochrony małoletnich i Polityka ochrony dzieci w Przedszkolu Publicznym nr 1 im. Gromadki Misia Uszatka w Radlinie. Dokument został sporządzony w trosce o bezpieczeństwo małoletnich w pełnym poszanowaniu ich praw i godności. Stanowi zbiór zasad, norm i wytycznych mających na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa oraz prawidłowego rozwoju uczniów naszego przedszkola.


Standardy ochrony małoletnich i Polityka ochrony dzieci zawierają w szczególności:

1. Zasady zapewniające bezpieczne relacje między małoletnim a pracownikami przedszkola, w tym zachowania niedozwolone wobec małoletnich;
2. Zasady i procedury podejmowania interwencji w sytuacji podejrzenia krzywdzenia lub posiadania informacji o krzywdzeniu małoletniego;
3. Procedury i osoby podejmowania interwencji w sytuacji podejrzenia krzywdzenia lub posiadania informacji o krzywdzeniu małoletniego;
4. Wymogi dotyczące bezpiecznych relacji między małoletnimi, a w szczególności zachowania niedozwolone;
5. Zasady ustalania planu wsparcia małoletniego po ujawnieniu krzywdy;
6. Osoby odpowiedzialne za przyjmowanie zgłoszeń o zdarzeniach zagrażających małoletniemu i udzielenie mu wsparcia;
7. Sposób dokumentowania i zasady przechowywania ujawnionych lub zgłoszonych incydentów lub zdarzeń zagrażających dobru małoletniego.

  • Standardy ochrony małoletnich i Polityka ochrony dzieci w Przedszkolu Publicznym nr 1 im. Gromadki Misia Uszatka w Radlinie dostępne będą dla każdego na stronie internetowej przedszkola( znajdą je Państwo w pliku poniżej), w widocznym miejscu w placówce oraz w wersji zrozumiałej dla dzieci.

Każdy pracownik oraz inne osoby dorosłe dopuszczone do czynności z małoletnimi są zobowiązane do utrzymania profesjonalnej relacji z małoletnimi opartej na akceptacji, szacunku i wspieraniu oraz każdorazowego rozważenia, czy reakcja, komunikat bądź działanie wobec małoletnich są adekwatne do sytuacji, bezpieczne, uzasadnione i sprawiedliwe wobec innych małoletnich.
W dokumencie zawarte są szczegółowe procedury postępowania w przypadku krzywdzenia małoletniego przez pracownika przedszkola lub inną osobę dorosłą, rodzica/opiekuna czy rówieśników.
W przedszkolu osobami odpowiedzialnymi za składanie zawiadomień o podejrzeniu przestępstwa jest każdy pracownik. Zawiadomienie sądu opiekuńczego oraz wszczęcie procedury Niebieskiej Karty należy do obowiązków wychowawcy grupy, pedagoga/psychologa w porozumieniu z Dyrektorem placówki.


W naszym przedszkolu nie ma zgody na przemoc, ani fizyczną, ani psychiczną, ani
słowną! Każdy rozumie, że różnimy się od siebie, ale zasługujemy na szacunek i akceptację.

Ważne telefony:


116 111 Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży Czynny 7 dni w tygodniu, przez 24 godziny
800 120 002 Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
22 594 91 00 Antydepresyjny Telefon Forum Przeciw Depresji Czynny w każdą środę i czwartek od 17:00 do 19:00
22 484 88 01 ITAKA Antydepresyjny Telefon Zaufania Czynny od poniedziałku do środy od 17:00 do 20:00
800 108 108 Bezpłatna Linia Wsparcia dla Osób po Stracie Bliskich Czynny od poniedziałku do piątki od 14:00 do 20:00
32 456 19 93 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wodzisławiu Śląskim
32 440 74 41 Punkt Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Radlinie
32 455 60 59 Punkt Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim
32 455 60 32 Powiatowy Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
w Wodzisławiu Śląskim

 

 

 

Data dodania: 2024-06-06 20:51:53
Data edycji: 2024-06-06 21:07:33
Ilość wyświetleń: 190

"Aby rozwijać się, wzrastać osiągnąć pewność siebie dzieci muszą dotykać, bawić się, pracować, doświadczać piękna, różnorodności, złożoności świata, muszą rozwijać smak aktywności, twórczości"

Bruno Ferrara
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej