Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Informacje logopedy dotyczące terapii logopedycznej

Informacje logopedy dotyczące terapii logopedycznej

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje logopedy:

  • We wrześniu przeprowadziłam przesiewowe badania logopedyczne w celu ustalenia stanu mowy dzieci i wyłonienia dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej.
  • Zostaniecie Państwo pisemnie poinformowani o zakwalifikowaniu dziecka na zajęcia logopedyczne, a także poproszeni o wyrażenie pisemnej zgody na udział dziecka w zajęciach. Wychowawcy przekażą Państwu dokumentację do podpisania.
  • Terapia logopedyczna rozpoczyna się po otrzymaniu przez logopedę pisemnej zgody od rodziców. Rodzice mogą w każdej chwili zrezygnować z terapii logopedycznej, po dostarczeniu do przedszkola pisemnej rezygnacji. Terapia kończy się z chwilą opanowania poprawnej wymowy, o czym rodzice są informowani przez logopedę.
  • W celu uzyskania szczegółowej informacji na temat stanu mowy dziecka i planu terapii lub instruktażu do ćwiczeń w domu, zapraszam do mnie na konsultacje logopedyczne po wcześniejszym umówieniu telefonicznym za pośrednictwem sekretariatu przedszkola. 
  • Dzieci zakwalifikowane na terapię logopedyczną będą uczestniczyły w zajęciach logopedycznych raz w tygodniu.
  • Proszę aby dziecko przynosiło na każde zajęcia logopedyczne zeszyt do zajęć logopedycznych, do którego będę wklejała materiał ćwiczeniowy do utrwalania z dzieckiem w domu. Ćwiczenia będą zadawane raz w tygodniu lub co dwa tygodnie, w zależności od stopnia przyswajania przez dziecko materiału ćwiczeniowego. Rodzice powinni codziennie powtarzać z dzieckiem materiał ćwiczeniowy w domu. Jest to niezwykle ważne, ponieważ logopeda może przejść do następnego etapu tylko wtedy, gdy wcześniejsze ćwiczenia zostały dobrze utrwalone. W ramach ćwiczeń domowych ważna jest systematyczność. Lepsze i szybsze efekty w terapii osiąga się, gdy ćwiczymy codziennie przez 15 minut, aniżeli raz czy dwa razy w tygodniu po godzinie. Systematyczne powtarzanie zalecanego materiału wyrazowego z wywołanymi przez logopedę głoskami, pozwoli na automatyzację prawidłowej wymowy i posługiwanie się nią w mowie spontanicznej, a nie tylko w gabinecie logopedycznym.
  • Efekty terapii logopedycznej w znacznym stopniu zależne są od kontynuacji pracy na terenie domu.
  • Akceptujemy dziecko ze wszystkimi Jego mocnymi stronami. Starajmy się zauważać nawet najdrobniejszy sukces dziecka w przezwyciężaniu zaburzeń mowy.
  • Proszę o informację jeśli dziecko uczęszcza lub uczęszczało na terapię logopedyczną poza przedszkolem. Informacje te są istotne w prawidłowym zaplanowaniu terapii logopedycznej.
  • A także proszę o informacje o stanie zdrowia dziecka, które mogą być istotne dla przebiegu terapii logopedycznej.

 

 

 

Izabela Muchowska - logopeda

Data dodania: 2021-10-05 15:01:56
Data edycji: 2021-10-12 14:52:12
Ilość wyświetleń: 987

"Aby rozwijać się, wzrastać osiągnąć pewność siebie dzieci muszą dotykać, bawić się, pracować, doświadczać piękna, różnorodności, złożoności świata, muszą rozwijać smak aktywności, twórczości"

Bruno Ferrara
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej