Dzień barw narodowych. 10.11.2016

Z okazji Narodowego Święta Niepodległości w przedszkolu odbyło się wiele zajęć dla dzieci rozwijających wiedzę na temat Polski. Wychowankowie przedszkola zapoznawali się z polskimi symbolami narodowymi – flagą, godłem, hymnem. Dzieci brały czynny udział w zabawach muzyczno-tanecznych, zajęciach plastycznych. Podsumowaniem tych działań był „Dzień Biało- Czerwony”. Z tej okazji rodzice, z dużym zaangażowaniem, przygotowali dzieci stroje w barwach narodowych, wykazując się pomysłowością i kreatywnością.

   
 
 
 
 
 
 

Polecamy newsletter informacyjny Urzędu Miasta Radlin. Rejestracja nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji, w każdym momencie można zrezygnować
z subskrypcji.

 
brak pytań

 
Obowiązujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych (w tym informacje dot. Inspektora Ochrony Danych) publikujemy na stronie internetowej pod adresem https://radlin.pl/zpdo