Grafik zajęć dodatkowych

W naszym przedszkolu prowadzone są zajęcia z rytmiki,
j. angielskiego i religii. Ponadto poza podstawą programową dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach organizowanych przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej. Są to zajęcia taneczne oraz gimnastyczne.                
 
 
 
 
 
 

Polecamy newsletter informacyjny Urzędu Miasta Radlin. Rejestracja nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji, w każdym momencie można zrezygnować
z subskrypcji.

 
brak pytań