Plan dnia

Zgodnie z podstawą programową plan dnia w przedszkolu dzieli się na pięć części:

I Gry i zabawy dowolne oraz ćwiczenia ruchowe.
II Zajęcia obowiązkowe.
III Spacery, wycieczki, zabawy ruchowe na świeżym powietrzu.
IV Zajęcia wyrównawcze, indywidualne.
V Czynności z zakresu samoobsługi, kultury zachowania się w różnych sytuacjach.

6.00-8.00- schodzenie się dzieci do sal, zabawy dowolne; zajęcia kompensacyjne
8.00-8.30- zabawy kołowe na dywanie w grupach, zabiegi higieniczne przed śniadaniem
8.30-9.00- śniadanie i zabiegi higieniczne po śniadaniu
9.00- 9.30 I zajęcia dydaktyczne
9.30- 9.45 zabawy ruchowe
9.45- 10.30 II zajęcie dydaktyczne
10.30- 11.00 rytmika lub j. angielski
11.00-11.45- zabawy w ogrodzie, spacery
11.45-12.00- zabiegi higieniczne przed obiadem
12.00-12.30 obiad
12.30-13.00 relaksacja (czytanie bajek, masażyki, w młodszych grupach leżakowanie do 14.00)
13.00-14.00 zabawy dowolne w sali (zajęcia taneczne dla dzieci pięcioletnich)
13.45- 14.00 zabiegi higieniczne przed podwieczorkiem
14.00- 14.15 podwieczorek
14.15- 15.00 swobodne zabawy w sali- gry i układanki przy stoliczkach, zabawy w kącikach tematycznych
15.00-16.00 zajęcia kompensacyjne;  lepienie z plasteliny, usprawnianie rączek przez różne techniki plastyczne
16.00-17.00 swobodne zabawy
 
 
 
 
 
 

Polecamy newsletter informacyjny Urzędu Miasta Radlin. Rejestracja nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji, w każdym momencie można zrezygnować
z subskrypcji.

 
brak pytań

 
Obowiązujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych (w tym informacje dot. Inspektora Ochrony Danych) publikujemy na stronie internetowej pod adresem https://radlin.pl/zpdo