O przedszkolu

"Aby rozwijać się, wzrastać, osiągnąć pewność siebie,
Dzieci muszą dotykać, bawić się, pracować,
Doświadczać piękna, różnorodności, złożoności świata,
Muszą rozwijać smak aktywności, twórczości."

/Bruno Ferrero/
 
 
 
 
 
 

Polecamy newsletter informacyjny Urzędu Miasta Radlin. Rejestracja nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji, w każdym momencie można zrezygnować
z subskrypcji.

 
brak pytań

 
Obowiązujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych (w tym informacje dot. Inspektora Ochrony Danych) publikujemy na stronie internetowej pod adresem https://radlin.pl/zpdo